Z-BOLT Kft.
Szolgáltató és Sportcentrum
 
Dátum: 2024.05.24.
Menü
Kapcsolat
Z-Bolt Kft.
7900 Szigetvár, József Attila u. 51.
tel/fax 73/344-200
mobil 06-20/925-1579
z-bolt@t-online.hu
Zentai Béla Vadászfegyverek és Lőszerek című könyvéből / Előszó látogatók: 9572  Nyomtatható

Zentai Béla " VADÁSZFEGYVEREK ÉS LŐSZEREK "című könyvében megjelent és azóta kiadott cikkek és írások gyújteménye. ( Kép anyag nincs csatolva )

Előszó

A fegyverek és a vadászat, mint sok más ifjút engem is gyermekkorom óta érdekel. Nagyapám esti meséiben bakonyi vadásztörténetek szerepeltek. Ezekkel aludtam el, ezekről álmodtam. Házi készítésű kezdetleges íjak voltak első fegyvereim. Sokat jelentett számomra, amikor meg kaphattam életem első, hőn áhított és akkori méreteimnek éppen megfelelő, kis légpuskáját. Ezzel lelkes veréb és gerle „vadásszá” léphettem elő. Tényleges vadász viszont csak jóval később vált belőlem.

Kaposváron és Gödöllőn töltött egyetemi éveim alatt az 1970-es évek közepén úgy alakult, hogy a lőfegyverekkel történő vadászat mellett, megőrizve gyermekkori szeretetemet az íjak iránt, a vadász íjászat lett a másik szenvedélyem. Az íjjal történő vadászat abban az időben még nem volt engedélyezett, így azt csak ritkán és „ lopva” lehetett űzni. A vadásztársasági tagság megszerzése után, a fenti ok miatt az íjászat kezdett számomra háttérbe szorulni. A lőfegyverek ereje egyébként is egyre meggyőzőbbnek bizonyult számomra és magával ragadott, mondhatni lenyűgözött.

A vadászat mindig sokat jelentett nekem, ezért igyekeztem azt a lehető legtöbbet űzni. Szabadidőmet és pénztárcámat nem kímélve részt vettem minden féle apró és nagyvad vadászatokon, amelyeken csak tudtam. Érdeklődésem középpontjába viszont egyre inkább a nagyvad vadászat és a golyólövés került. Az ehhez kapcsolódó fegyverek és lőszerek kezdték lekötni a figyelmemet. Próbáltam szakkönyvekből merítve bővebb információhoz jutni róluk. Az akkoriban elkezdett tanulási folyamat ma is tart. Bőven akad újabb és újabb elsajátítani való. Az évek múlásával szerencsére sok-sok vadász élményben volt részem. Több száz elejtett vaddal a hátam mögött mertem viszont csak arra az elhatározásra jutni, hogy tapasztalataimat közzé tegyem, azzal a szándékkal, hogy segítséget nyújtsak a kezdő vadászoknak, vagy másoknak, akik érdeklődnek a fegyverek és lőszerek vadászati alkalmazhatósága iránt. Akkoriban ennek legegyszerűbb formáját a Nimród vadászújságban találtam meg. Ott jelent meg az első cikkem. A tapasztalatokat, élményeket tovább gyűjtve az elsőt egyre több követte .Később más újságokban magazinokban is megjelentek írásaim. Főleg a Vadászlapban és a Kaliber szaklapban.Nem biztos ugyanis, hogy mindenkinek módjában volt, vagy van többféle szaklapot járatni, rendszeresen olvasni. Az írásokat megjelenésük időbeni sorrendjében teszem közzé. Megemlítve, hogy mikor és melyik újságban lettek, vagy lesznek leközölve. Előfordult, hogy a szaklapokban hely hiány miatt csak rövidebb verziók jelenhettek meg. Módom nyílik most viszont a teljes terjedelmű anyagok bemutatására.Mivel az írások más- más újságokban és időben jelentek meg, így előfordul, hogy néhány dolog, témakör egy másik cikkben újra megemlítésre kerül. A fejezetek végén, ahol azt indokoltnak tartom kiegészítés, vagy megjegyzés képen néhány szót fűzök hozzá, hiszen több év telt el azok megjelenése óta. Manapság meglehet, hogy másképpen látok már egyes dolgokat, vagy éppen tartom az akkori álláspontomat. Az idő múlásával viszont természetesen egyre több elméleti információ áll rendelkezésemre. Jócskán növekedett az általam azóta terítékre hozott vadak száma is. Ez számomra további véleményezési lehetőséget biztosít. A megjelent cikkek noha különféle témákat feszegetnek, mégis egyben megegyeznek, mindegyik kapcsolódik a vadászlőszerekhez és az azokhoz gyártott fegyverekhez. Igyekeztem minden írásomba saját vadászélményeimet is beleszőni, ezzel valósabbá, életszerűbbé tenni azokat A prospektusokból, magazinokból, szaklapokból kikereshető a különféle kaliberű lőszerek lövedékeinek sebességi, és energia mutatói. Ezek önmagukban viszont csak papírra vetett számok. A napi gyakorlat dönti el, hogy melyik töltény és lövedék típus a legalkalmasabb egy adott vad elejtésére. Nem biztos ugyanis, hogy egy kaliberen belül a leggyorsabb és a legnagyobb energiájú lövedékkel érhető el az optimális hatás. A vadászati szituációk nagyban eltérhetnek, így a megítélése a legalkalmasabbnak rendkívül szubjektív. Ebből adódóan, mint ahogy minden ember más és más, úgy vettem észre, ugyan úgy különbözik a gyakorló vadászok véleménye is egyes fegyverekről, lőszerekről és hozzá kapható lövedékeikről. Ez nem csak hazánkban van így. A cikkek olvasása során találkozhatnak majd erre vonatkozó külföldi példákkal is. Tehát minél bővebb információ áll valaki rendelkezésére egy adott fegyverről, töltényről, annál jobban meg tudja ítélni, hogy mi mire való, melyik a kedvezőbb egy adott vad elejtésére. Lesznek olyan olvasók, akik egyetértenek a cikkeimben leírtakkal, és elfogadják az abban található megállapításokat, míg mások nem úgy látják majd és más a véleményük. Ez törvényszerű és részemről elfogadható. Azt vallom ugyanis, hogy a vélemények kulturált módon történő összevetésével lehet igazán valamiről reális képet alkotni. A cikkek kapcsán hazai és külföldi példák alapján véleménykülönbségeket, ellen véleményeket is be fogok mutatni. Továbbá szerintem egy nagyon jól és intelligens módon megfogalmazott véleményütköztetést is ismertetek. A világon rengeteg féle-fajta vadásztöltény létezik. Azt egyértelműen kijelenteni, hogy melyik a legjobb és milyen vadfajra nem lehet. Vannak univerzális, széles skálán használható kaliberek, míg mások csak speciális célokra valók

. A cikkek, úgy hiszem a benne fellelhető táblázatokon keresztül hasznos információkat adhatnak azoknak, akik golyós vadász fegyvert kívánnak vásárolni, de még nem döntötték el, hogy milyen kaliberű legyen. Többféle megközelítésből a kis és alap kalibereken keresztül a legnagyobb és legerősebbekig a cikkeket elolvasva megismerhetik milyen erőt képviselnek ezek a lőfegyverek. Továbbá támpontot nyújt a kezdő vadászoknak, akik most ismerkednek az első golyós puskájukkal és a nagyvad vadászat mikéntjével. Remélem, azonban minden fegyverek után érdeklődő embernek, és azoknak is szolgál majd némi újdonsággal, akik már hosszú évek óta űzik közös szenvedélyünket, a VADÁSZATOT .

Termékek