Z-BOLT Kft.
Szolgáltató és Sportcentrum
 
Dátum: 2019.04.19.
Menü
Kapcsolat
Z-Bolt Kft.
7900 Szigetvár, József Attila u. 51.
tel/fax 73/344-200
mobil 06-20/925-1579
z-bolt@t-online.hu
Login
Név:
Jelszó:
Belép
Regisztrál
Zentai Béla Vadászfegyverek és Lőszerek című könyvéből / Cikkek-Írások / Sokk – hullámok előidézésére képes lövedékek látogatók: 24080  Nyomtatható

Kaliber Magazin 2000 március 23. szám

 

Sokk – hullámok előidézésére képes lövedékek

 300 méteres lőtávolságon

 

Elöljáróban ejtsünk néhány szót arról, hogy a golyó becsapódáskor milyen hatást fejt ki az élő szervezetekre, miként foglal állást ez ügyben a szakirodalom.

A lövedékek egyik legfontosabb jellemzője a becsapódási sebességük. Amennyiben ez meghaladja a 600 m/s-ot, a lövedék robbanóhatást fejt ki. A szétroncsolt csontok és testszövetek másodlagos lövedékekként maguk is további sérüléseket okoznak. Ha ez a sebesség  viszont meghaladja a 800 m/s-ot a fokozott robbanó hatás mellett, a folyadékkal telt véredényekre erős hidraulikus erő is hat. A sebcsatornán kívül attól távolabb is megpattannak az erek, sérülnek az idegpályák. A testüregekben és szövetekben lévő folyadékok a hidraulikus hatás következményeként fellépő sokk-hullámok nyomán mozgásba jönnek  és minden irányban kiterjedve erős szövetroncsolást okoznak. Ezt a hatást biológiai indirekt hatásnak is nevezik. Fellépése során erősebb hatású, mint a  lassabb sebességű lövedékek által kiváltott mechanikus hatás  Ebből következően várható, hogy az ilyen becsapódási sebességre képes lövedékek nagyobb letális erővel rendelkeznek. A vadat gyorsabban, szinte azonnal megölik.

A nagy sebességre felgyorsított  lövedékeknek kis tömegük  ellenére nagy a kinetikus

energiájuk. Tehát kisebb tömegű lövedékkel is nagy becsapódási energiát lehet elérni. Így fordulhat elő, hogy 100 méteren belül egy .22-250-es 3,24 g-os lövedékkel tüdő tájékon meglőtt szarvas kisebb távolságra képes elfutni , és hamarabb múlik ki, mint például hasonló lövés esetén egy .308-as   11,7 g-os lövedék használata  mellett. Ez a példa gyakorlatból vett eset, és visszavezethető a már említett sokk-hullám hatásra. Ennek ellenére, mint azt az alábbiakban látni fogjuk, nem ajánlatos nagy sebességű, ám kis tömegű lövedékkel, minden helyzetben a nagyobb testű vadra vadászni. Noha a sebességük folytán tüdő szívtájékra leadott lövés igen hatásos velük, annál kedvezőtlenebb az áthatoló képességük erős izomzat, vagy csonttalálat esetén.

Ebben az esetben ugyan is a kis tömegű rendkívül nagy sebességre felgyorsított lövedék túl gyorsan expandálhat , szétfröccsenve sebezhet.

Amerikában végzett kísérletek bizonyították ezt a tényt. A világon az egyik leggyorsabb, forgalomban lévő vadászlőszer tesztelése során. Ez a . 220 Swift töltény volt, melyet 1935-ben mutatott be először a  Winchester cég. Noha a . 220 Swift    3,24 g-os lövedékkel képes 1341 m/s kezdősebesség elérésére (ami  2913 Joule  kilépő energiát jelent ) a gyakorlat azt erősítette meg, hogy igazán csak kis testű állatoknál hatásos. Így az USA-ban néhány államban nem is engedélyezték a nagyobb testű vadakra történő vadászatok esetén. Igaz nagyobb lövedéktömeggel szerelve, csökkenetett sebesség mellett a kísérletek azt is igazolták, hogy eredményesen használható akár kisebb testű antilopra és amerikai szarvas-nagyságú állatokra is. A lövedék tömegének mindig arányban kell állni a vad testtömegével, és figyelembe kell venni még számos más tényezőz is. Például a lövedékek szerkezetét, keresztmetszeti terhelését, formáját, egyéb ballisztikai jellemzőiket .

Tehát a különféle állatfajok méreteinek megfelelően megválasztott nagyhatású lőszer  , kellő mértékű lövedék tömeg  mellett  adhat  csak biztos sikert , sok  vadászélményt használójának. A magam részéről azokat  a vadász töltényeket  részesítem előnybe , és tartom csúcs teljesítményűnek, amelyek nagy lőtávolságon akár 300 m-en is képesek a lövedékeiket 800 m/s feletti sebességgel mozgatni. Erre a teljesítményre a világon tán 20 féle vadászlőszer alkalmas .Még kevesebb azoknak a száma, amelyeknél a fenti távon, e sebesség mellé a csülkös nagyvadak biztonságos elejtéséhez szükséges 2500 Joule feletti becsapódási energia is társul .A teljesség igénye nélkül közülük ismertetek a későbbiekben  néhányat.

Egyébként létezik  a világon sok nagy kezdő sebességgel rendelkező lőszer. Ezek általában kis tömegű lövedékeik miatt sebességüket erejüket, gyorsan elvesztik. Csak rövidebb távon hatásosak. Ebbe a kategóriába tartozik a világon általam ismert leggyorsabb vadászlőszer az Amerikában kifejlesztett sub -caliber a .14-222-es.Üreges hegyű 11,4 grs (0,74 g)-os  lövedékét 4465 fps (1361 m/s) sebességgel indítja. Szintén a .222 hüvelyének felhasználásával alakították ki a 17-222- est. Ez a 20 grs (1,29 g ) lövedékét 4348 fps (1325 m/s ) sebességgel röppenti ki a csőből. Vagy megemlítem a korábban példaként már felhozott .25-250-es Remingtont, amely a 40 grs  ( 2,59 g ) lövedéket 4135 fps ( 1260 m/s ) sebességgel képes indítani, de 300 m -en már csak 412 m/s a sebessége . 50 grs ( 3,24 g ) lövedékkel szerelve a sebessége pedig 3700 fps ( 1128 m/s ) Ahhoz, hogy a .22-250-es 50 grs-es az az 3,24 g-os lövedéke megőrizze energiáját és 800 m/s feletti sebességet produkáljon 300 m-en minimum  1260 m/s-os sebességgel kellene elhagynia a csőtorkolatot. Erre viszont ez a lőszer nem képes. Látni fogjuk majd a csúcs töltények ismertetésénél ahhoz ,hogy 300 m-en a 800 m /s -os sebességgel mozgó lövedék kellő mértékű kinetikus energiát is adjon , a lövedék tömegének el kell érnie közel  8 g-ot. Minél nagyobb a lövedék tömege adott keresztmetszetnél annál kevésbé fékezi a levegő. Kevésbé reagál a szél eltérítő hatására és több anyaga van a lövedéknek becsapódáskor a deformálódáshoz. Azonos kalibernél például a nagy sebességre gyorsított könnyű lövedékekhez képest a nagyobb tömegű lövedékek sebességbeli lemaradásukat  fokozatosan behozzák. Jól látható ez majd az alábbi táblázatban, melyben a .300 Weatherby Magnum 7,12 g-os könnyű lövedékének sebességét vethetjük össze nehezebb lövedékeivel különböző távolságokon.

 

Löv.seb

    m/s

 7,12 g

Horn.

   RN

  7,12 g

Horn.

   SP

 9,72 g

Horn.

   SP

9,72 g

Horn.

BTSP

 10,66 g

Horn.

   SP

10,66 g

Horn.

BTSP

11,66 g

Horn.

  SP

11,66 g

Horn.

BTHP

    V0

  1158

  1158

  1097

  1097

  1052

  1052

  1006

  1006

    V100

    920

  1013

    991

    994

    962

    971   

    926

    938

    V200

    719

    883

    893

    899

    877

    896

    852

    873

    V250

    629

    823

    847

    854

    837

    859

    816

    842

    V300

    586

    765

    802

    810

    798

    824

    781

    811

Már 200 m körül behozzák a lemaradást a nehezebb lövedékek. 250 m -en pedig már magasabb a sebességük. Szembeötlő, hogy a gömbölyű hegyű  RN lövedék sebessége mennyivel alatta marad a hegyesedő SP lövedék sebességének. Valamint a csónak farú BT lövedékek mennyivel jobban megőrzik sebességüket. 

A lövedékek alakja tehát nagyban befolyásolja a sebességük mértékét. Nézzünk meg egy átlagosan ismert, népszerű kalibert a  .30-06-ost is. Különféle alakú lövedékei milyen sebességre képesek 300 m-es lőtávolságban. Először Norma lőszereket használjunk. Feltételezzünk azonos körülményeket. Az első legyen a Norma Alaska Soft Point 11,7 g-os lövedékkel szerelve .A második legyen a  Norma Vulkan 11,7 g-os maggal. Végül  a Norma Plasztik Spitz  11,7 g-os  lövedéke , melyben nem ólom hanem műanyag  golyócska van a lövedék csúcsába ágyazva. Ezek után egy másik, amerikai gyártó által készített lövedékeket vizsgáljunk. Hornedy lövedékekkel is  megnézzük, hogy milyen eredményt kapunk.

 

 

 

 

 

          Kaliber

 Kezdő sebesség V0

     Lövedék típusa

  V 300  m/s

E300 Joule

          30-06

         850 m/s

     Alaska          11,7 g

     525

1610

          30-06

         850 m/s

     Vulkan          11,7 g

     581

1967

          30-06  

         850 m/s

Plasztik Spitz    11,7 g

     615

2205

          30-06

         850 m/s

Hornady RN      11,7 g

     515

1548

          30-06

         850 m/s

Hornady SP       11,7 g

     648

2450

          30-06

         850 m/s

Hornady BTSP  11,7 g

     659

2535

          30-06

         850 m/s

Hornady A-Max11,7 g

     699

2850

 

 Látható, hogy ebben az esetben is milyen fontos a lövedékek alakja. A hegyes formájú  csónak farú BT  lövedékek ennél a kalibernél is jobban megőrzik sebességüket. Több mint 148 m/s különbség van a rosszabb ballisztikai adottságú Hornady RN és a speciális A -Max lövedékek sebessége között .Ez jelentős 1302 Joule energia különbséget is eredményez.

 

Vadászat szempontjából rövidebb távokon elég pontosak, és hatásosak a gömbölyű kerekített hegyű RN, vagy az  SP  lövedékek, is mely utóbbiak nyújtott kúpos hegyűek. Hosszabb távú lövéseknél viszont a ballisztikailag  kedvezőbb lövedékek használata indokolt.

 

 

A sebesség növelése egy bizonyos határ felett már komoly akadályokba ütközik. Az ultra sebességű lövedékek erősen károsíthatják a csövet. Eleve hosszabb csőre és nehezebb fegyverre van szükség. Speciális,  lövedék konstrukciók szükségesek. Ezért nincsen forgalomban a már említett .220 Swift-nél gyorsabb vadászlőszer .Hadi kivitelekben tudomásom szerint létezik akár 2000 m/s sebességre felgyorsított különleges anyagból készült lövedék is, amelynek erős páncélzat sem képes ellenállni.

 

Úgy gondolom, hogy a fenti információk után mindenki  kíváncsi arra,  hogy végül is melyek azok a vadász lőszerek amik a  hidro- sokk hatás kiváltására még 300 m-en is képesek. Láthattuk, hogy egy .30-06-os hiszen messze elmarad ettől  a határtól .Tételezzünk fel ez esetben is azonos körülményeket. Vegyük az egyszerűség kedvéért 200 m -re a belövési pontot. Ennek megfelelően vizsgáljuk a lövedékek esését 300 m-en.. A csúcsteljesítményű lőszerek  ekképpen " csokorba" gyűjtve  a következők: 

 

        Kaliber

Lövedék tömeg 

      Gramm

    Wooter féle

 Letális index = EEE1

          

  EEE2

.222 Remington 

         3,2

               37

    262

6,5 x 68

         6,0

             147

    733

7   x  64

       11,0

             245

    814

7 mm Rem. Magn.       

       11,0

             294

    977

.30-06

       11,7

             259

    957

.300 Winchester Mag.

       11,7

             304

  1122

.300 Weatherby Mag.

       11,7

             363

  1341

.30 Cody Express  

       16,2

             979

  2601

 8 x 68 S

       11,7

             306

  1241

.338/50 Talbot

       16,2

             803

  2569

 

Látható, hogy a nagy sebességű  lövedékek között is a  nagyobb tömegű Cody és Talbot lövedékeknél jelentkező  becsapódáskori  lövedék hatás az EEE2 jóval magasabb értékszámot mutat . A letális faktor az ölő erő is  nagyon magas értéket  ér el.. A  .300 Weatherby teljesítménye, mint látható pedig nem  akármilyen ,mégis a Cody lövedékhatása kétszer, míg letális index-e közel háromszor nagyobb  annál.

Természetesen az extra sebességnek a Cody Express-nél és a Talbot-nál is ára van. Hátrányaként jelentkezik az egyéb vadászfegyverekhez képest nehezebb fegyver , a nagy hátralökés,  a megszokottnál hosszabb,  és rendkívül alacsony élettartamú cső.

A top listán említett kaliberek közül  sok az amerikai fejlesztésű csúcs lőszer. Igaz a leglaposabb  röppályája a német   7 x 66 mm- es Super Express Vom  Hofe lövedékének van. A Magyarországon is elterjedt  nagyobb sebességre képes lőszerek közül a.243 Winchester, a 6,5 x 57 ,a 6,5 x 68, a 7 mm -es Remington Magnum , a .300 Winchester Magnum és a 8 x 68 S  nem érik el a táblázatban  említettek teljesítményét. Jó részüknek a sebessége még 200 m-en sem éri el a 800 m/s-os sebességet. A .270 Weatherby Magnum és a 7 mm Weatherby Magnum határesetet képeznek e téren , mivel töltényei  bizonyos lövedéktípusokkal szerelve 300 m-en nem érik  el  a 800 m/s-ot .Jobb ballisztikai tulajdonságú lövedékekkel viszont  ezek is  bekerülhetnének a táblázatba.

 

Magyarországon csak kevés vadász vállalkozik nagy távolságú lövésre. Kevesen  vannak azok is akik rendszeresen lőnek célba, és fejlesztik lő tudományukat. Sokan nem is ellenőrzik fegyverük belövését. Így előfordul, hogy nem értik ,miért  is hibázták el a jól megcélzott vadat .Csak később jönnek rá, hogy jó lett volna az ellenőrző lövést  a vadászat előtt megtenni. Ismeretségi körömben páran kiválóan lőnek  7 mm-es Remington Magnummal 300 -400 m -re is célba, de csak egy vadászról tudom, hogy akár céltávcső nélkül is képes 200 m-re is viszonylag pontosan lőni. Ezzel a rendkívüli adottsággal csak keveseknek bírnak . Mi többiek viszont  rendszeres gyakorlással esetleg egy távolságmérő használatával  jól fejleszthetjük a hosszú távra történő lövés leadási  készségünket. 200 m-re különösebb fölé tartás nélkül a .222 Remington -tól az átlagos kalibereken át a .375 H & H Magnumig bátran lehet lőni gyakorlásként célba , vadra pedig a lehetőségekhez képest. Minden vadász meg próbálhatja a hosszú lövést , aki egyébként jó szórásképpel  lövi  a 100 méteres távot. Kettőszáz méter feletti lövésekhez viszont jó ha az említett magnum kaliberek valamelyikével rendelkezünk, mert a lövedékek esése  átlagos kalibereknél  200 m felett jelentősen megnő. Ezért egyszerű vadász céltávcsővel nehéz megbecsülni a szükséges fölé tartás mértékét. Az említett magnumoknál ez az esés 300 m-ig nem túl nagy, így jelentősebb fölé tartás nélkül kitolódik a lőtávolság mértéke. Ez vonatkozik a táblázatban nem említett igen lapos röppályájú ám 300 m-en a 800 m/s-os sebességet el nem érő egyéb töltények lövedékeire is. Hagyományos kaliberekkel szintén lehet hosszú távot lőni. Akár  600 m-re vagy még messzebb is célzott pontos lövést leadni. Ez esetben a lövedékek röppálya görbéjének emelkedése jóval magasabb lesz. Nem marad 4 cm-en belül. Ezért speciális sniper (mesterlövész ) távcső szükséges és távolságmérő műszer.  Számos nagyvadas  területen viszont a nagytávolságú lövés nem nagyon indokolt. Sokan nem is tartják vadásziasnak. Inkább az alföldön, vagy sík területeken jöhet számításba. Ott is csak  biztos kezű, megfontolt vadászok számára ajánlatos. A területet is jól  ismerniük kell hiszen a lövedék gurulatot kapva, még kilométerekkel arrébb is nagyon veszélyes lehet. Például a táblázatban szereplő csúcs teljesítményű .300 Weatherby Magnum 11,7 g  Hornady  A-Max  lövedéke 1000 m -en még 514 m/s os sebességre képes ami 1543 Joule energiát jelent. Kettőezer méteren pedig még mindig 286 m/s  sebességre és 477 Joule energiára számíthatunk. Hogy ez mit is jelent  nézzük meg  az  Elmer Keith Knockdown ( kiütési ) faktor alapján ( sebesség x lövedék tömeg /  7000  ). Egy  a .222-es Remington 3,24 g -os lövedéke a csőszájnál 23 -as , míg  a .300 Weatherby 11,7 g-os fent említett lövedéke  2000 m-en  24 -es kiütési  érték számot  ad. Az hiszem ez magáért beszél ! Nem lehet mit hozzáfűzni, csak annyit, hogy a lövedék ezen a távolságon is rendkívül veszélyes lehet  emberre, állatra és vagyontárgyakra egyaránt.

 

A csúcs lőszerekről összeállított  táblázatot   azon vadászok figyelmébe ajánlanám, akik a nagy sebességű és energiájú, lapos röppályájú lövedékekkel szeretnek vagy szeretnének vadászni. Vállalkoznak , ha a helyzet úgy kívánja ,hosszú távú lövésekre is. Egyébként Kanadában,  Afrikának egyes vidékein, vagy máshol  zerge, vad juh , stb. vadászatokon   gyakorta  szükséges a nagy távolságra történő lövés leadás. Az oda utazók jó ha erre is felkészülnek. Nem árt ha fegyvereik között van egy "hosszú " puska is, amely gyorsan és megbízhatóan hozza terítékre a nagy távolságban lévő megcélzott vadat. Aki nem kíván utazni ,vagy nem szeret nagy távolságra lőni annak pedig remélem  csak egyszerűen érdekesség," csemege" ként  szolgált a világ jelenleg  legjobb hatásfokú vadászlőszereinek bemutatása.

 

 

 

                                                                                                Zentai Béla

 

 

 

 

                                                        Kiegészítés - Hozzáfűzés

 

 

A cikk megírásakor még nem ismertem  a Lazzeroni nagy teljesítményű lőszereket. Közülük  négy kaliber  a fenti táblázatba feltétlenül helyet követelhet magának. Ezek a következők :  

 

                             Lövedéktömeg     Indulási sebesség        Sebesség 300m-en

 

6,53 Screamjet                5,5 g                 1219 m/s                   871 m/s

 

7,21 Firebird                   7,8  g                1204 m/s                   937 m/s

 

7,82 Wardbird                 8,4 g                1212  m/s                   919 m/s

 

8,59 Titan                       12   g                1082  m/s                   850  m/s        

 

Rendkívül figyelemre méltó a Warbird  teljesítménye. Egy másik fejezetben  majd  még ejtek róla néhány szót.

 

Hasonló a helyzet a Remington cég új 7mm Remington Ultra Magnumjával ez is a táblázat 7 mm-esei között kellene, hogy szerepeljen.

 

7mm RUM                    9,1 g                     1044 m/s                   825 m/s

 

 

Kaliber

Lövedék

 Tipusa

Lövedék

Tömege   g

 Sebesség

  V0  m/s

 Sebesség

V300  m/s

Energia

E300   Joule

Löv.esése 300 m   cm

.220 Swift

Horn.V Max

     3,24

   1341

     876

   1243

  - 10,7

.22 Cheetah

Horn V Max

     3,24

   1306

     851

   1173

  - 11,4

.22-243

Midlestead

Horn V Max

     3,24

   1295

     843

   1153

  - 11,7

.224 Clark

Horn V Max

     3,88

   1234

     821

   1309

  - 12,8

30-06/224

Accelerator

Horn V Max

     3,56

   1243

     822

   1203

  - 12,6

7 mm SE

Vom Hofe

Barnes  X

   BT

     7,8

   1078

     840

   2744

 - 10,2

7 mm Dakota

Barnes X

     9,07

   1025

     814

   3008

 - 15,7

7 mm Canadai Magnum

Barnes  X

     9,07

   1074

     856

   3320

 - 13,9

7 mm STW

Barnes   X

     9,07

   1040

     827

   3100

 - 15,1

.300

Weatherby

 Magnum

 

Hornady

  SPBT

Hornady

  SPBT

Hornady

A- Max

     9,72

 

   10,69

 

   11,66    

   1097

 

   1052

 

   1006

     815

 

     835

 

     837

   3221

 

   3739

 

   4090

 - 13,5

 

 - 15,4

 

 - 15,4

 

.300

Remington

Ultra Magn

Hornady

 BTHP

   11,66

   1006

     812

   3842

 - 16,1

.300 Canadai

Magnum

Barnes X

   10,69

   1056

     838

   3752

 - 14,6

.300 Pegazus

Barnes X

     9,72

   1128

     861

   3600

 - 14,6

.30-378

Weatherby

Barnes X

   11,66

   1001

     812

   3841

 - 16,2

.30 Cody

 Express

Hornady   BTHP

Barnes RNSP

   10,88

 

   16,20

   1173

 

   1188

     923

 

     928

   4638

 

   6974

 - 11,5

 

 - 11,2

.338 / 50

 Talbot

Barnes RNSP

   16,20

   1127

     878

   6245

 - 12,7

.338 Excalibur

Barnes X

   12,96

   1065

     856

   4752

 - 14,0

.338          A- Square

Barnes X

   12,96

   1022

     819

   4351

 - 15,6

 

 

A táblázatból kiemeltem a .30 Cody Express teljesítményét. Ennek a rendkívüli  tölténynek a 16,2 g-os lövedéke 11 446 Joule energiával indul és még 450 m es távolságban is 815 m/ s sebességgel csapódik a céltárgyba 4921 Joule energiával. A lőszert a .416-os Rigby hüvelyéből kiindulva fejlesztették ki Amerikában Minnesotában. A teszt fegyver egy 721-es Remington volt, Sako extractor-ral .A cső 34 inch  (863,6 mm ) hosszú  volt ,és nehéz Douglas Prémium  acélból készült , csőszájfékkel szerelve. A nagy hátralökés elkerülése érdekében a fegyver súlya meghaladta  a 14 pounds -ot ( 6,35 Kg ).A rendkívül lapos röppályával rendelkező lövedék  500-650 yard távolságra préri kutyák lövésére és nagy távolságban lévő ragadozók ,szarvasok lövésére lett kifejlesztve. Nem elsősorban vadászatra, hanem, igen hosszú távú ( 3000 yard) céllövészetre fejlesztették ki a másik  "leget " a 338/50 Talbot-ot. Ezt 1984 ben Amerikában Nevada államban mutatták be. Az 50-es kaliberű Browning géppuska hüvelyének leszűkítésével  alakították ki. Vadászati célú alkalmazására csak később került sor. A 16,2 g os  lövedéke 10288 Joule energiával hagyja el a 44 inch (1117,6 mm ) hosszúságú csövet.

A szemléletesség kedvéért nézzük meg ,hogy mit is jelent ez a teljesítmény egyéb Magyarországon is használt lőszerekhez viszonyítva ha például a John Wooter's  Lethality Index-ét (Lövedékek áthatolási faktora- kimúlási index szám )  vesszük figyelembe. Ez a szám az ölő erőt tükrözi, és egyébként egyezik a Lott féle  "erő faktor"  értékszámmal ( Estimated Effective Energy ) melyet EEE1 -el jelölnek. ( átmérő x keresztmetszeti terhelés x torkolati energia ) Vegyük még figyelembe ezen kívűl  a kontrolált expanziójú lövedékeknél nagy sebességű becsapódáskor jelentkező tömeg vesztésen alapuló lövedék hatását, szintén a  Lott által kifejlesztett EEE2 értékszám alapján .( átmérő x torkolati energia )  Az Amerikában használatos mértékegységeknek megfelelően az eredmény a következő :

Termékek